Gå till innehållet

Dags att öva beredskap!

Kom och var med på en rolig och viktig övning i att iordningställa ett skyddsrum. Lyssna på föreläsningar och öva beredskap hemma, med vägledning av MSB:s material Sju dagar. Öva är temat för årets beredskapsvecka.

Beredskapsveckan är en årlig nationell temavecka och en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den pågår under perioden 25 september till den 1 oktober och årets tema är öva.
Övning är ofta en avgörande faktor för hur väl man kan hantera en kris.
  – Genom övning får vi testa våra kunskaper och förutsättningar innan en verklig kris. Det ger oss även möjlighet att vara mentalt förberedda och på så sätt kunna hantera en kris bättre, säger Elin Fogelström, beredskapssamordnare. 

En egen handlingsplan 

En övning kan vara liten eller stor. I år har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram ett övningsmaterial för alla hushåll i Sverige. Det heter Sju dagar och består av små bordsövningar där man funderar över hur ens eget hushåll och samhället fungerar vid olika typer av kriser, en övning för varje dag under beredskapsveckan. 
  – Ett tips är att skriva ut broschyren Sju dagar och följa alla steg. Resultatet blir en handlingsplan som beskriver hur man kan gå tillväga vid exempelvis ett långvarigt strömavbrott, säger Elin. 

Lär dig iordningställa ett skyddsrum 

Östhammar kommun erbjuder också övning under veckan. Allmänheten får möjlighet att vara med och iordningställa ett skyddsrum på Olandsskolan i Alunda. Det är alltid de som är först på plats i ett skyddsrum som ska ställa iordning det vid behov. I ett iordningställt skyddsrum ska det finnas vatten, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Under lördagen den 30 september har alla som vill möjlighet att lära sig mer om skyddsrum och testa på de olika momenten. Mer om hur du anmäler dig hittar du på Östhammars kommuns hemsida. 

Föreläsningar i Kulturhuset Storbrunn 

Kulturhuset Storbrunn i Östhammar erbjuder även en serie föreläsningar under beredskapsveckan med tema självhushållning, informationspåverkan och kärnkraft.
  – Veckan inleds den 25 september med att Hans Raab håller ett föredrag om konsten att göra naturen till sitt skafferi. Direkt efter kommer Patrik Oksanen att prata om informationspåverkan.
Föreläsningsserien avslutas den 28 september med att Martin Sahlberg, som arbetar med krisberedskapsfrågor på länsstyrelsen, berättar om kärnenergiberedskap.
  – I och med de nya beredskapszonerna är det många som har frågor om vad som händer vid en kärnteknisk olycka och vad kan man göra för att skydda sig. Det är svar som man kommer att få på föreläsningen, säger Elin.
Det kommer även finnas möjligheter att ställa frågor om exempelvis RDS-mottagare och länsstyrelsens arbete angående kärnenergiberedskap. 

Håll utkik på Östhammars kommuns sociala medier och hemsida, där kommer information finnas om hur du anmäler dig de till de olika aktiviteterna. 

Kontakter

Publicerad
21 september 2023
Senast uppdaterad
21 september 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret