Gå till innehållet

Erfarenhetsutbyte med Nordanstigs kommun

I går torsdag gästades Östhammars kommun av Nordanstig kommuns ledningsgrupp. Temat för dagen var att byta erfarenheter mellan kommunernas ledningsgrupper. På dagordningen fanns bland annat information om etableringar och vad det innebär att vara en kärnkraftskommun, hur vi jobbar med ledarutveckling och kompetensförsörjning samt vilka utmaningar som respektive kommun står inför.

– Det blev en givande dag, berättar kommundirektör Peter Nyberg, som var värd för dagen. Vi konstaterade att trots skillnader i storlek så har våra kommuner liknande frågor som vi jobbar med. Vi står inför samma utmaningar vad gäller till exempel kostnadsökningar och räntehöjningar, vilken påverkats starkt av det rådande läget i Europa. Men vi har även liknande demografi, behov av nya bostäder och av att kunna rekrytera rätt kompetens.

Under eftermiddagen gavs möjlighet att diskutera enhetsspecifika frågor mellan respektive kommun, vilket var mycket uppskattad av deltagarna.

Kontakter

Publicerad
26 maj 2023
Senast uppdaterad
26 maj 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret