Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Erik är ny fastighetschef i kommunen

Högt i tak och öppen dörr. Det är den typen av ledare Erik Kjellberg, kommunens nya fastighetschef, vill vara. Hans bidrag är vilja och kompetens, för att Östhammars kommun ska kunna växa och fortsätta att utvecklas i önskad riktning.

Det var inte ett jobbtillfälle som var anledningen till Erik Kjellbergs flytt till Östhammars kommun. I stället var det en fastighet som lockade. Familjen, som utöver Erik består av fru och dotter, gillar lantliv och för fyra år sedan gick flyttlasset från Sigtuna till hästgården i Uckerö, Valö.
  – Vi har egna ridhästar och att kunna ha hästarna hemma på en egen gård har länge varit en dröm. Nu lever vi vår dröm och trivs jättebra, säger Erik. 

Vill vara med där det händer 

I grunden är han snickare, tillika utbildad civilingenjör och byggnadskonstruktör. Under flera år pendlade Erik mellan Sigtuna och Frösunda, där han jobbade på JM. Sedan flytten till Uckerö har han arbetat som byggprojektledare och chef på Sandvik Coromant i Gimo.
  – Jag gillar att vara med där det händer. Att vara med och påverka och få bidra, säger Erik.
Att jobba i en politiskt styrd organisation är nytt för honom och det tycker han ska bli spännande.
  – I Östhammars kommun är det mycket på gång. Inte bara kommunens eget arbete med exploatering och nya detaljplaner, utan också kring Slutförvaret för använt kärnbränsle som ska byggas i Forsmark, gruvdriften i Dannemora, den expansiva hamnen i Hargshamn, flygbränslefabriken och Sandvik Coromant som är en världsledande leverantör inom metallbearbetningsindustrin, säger han. 

Gillar ordning och reda 

Erik har aldrig haft som målsättning att bli chef, men han är bra på att se tillfällen. Den 1 februari tillträdde han den nya tjänsten. Det som lockade honom att söka jobbet som fastighetschef var bland annat kommunens nya processorienterade arbetssätt.
  – Jag gillar att arbeta strukturerat och vill ha ekonomisk ordning och reda. Då är det viktigt att ha bra avtal med leverantörer och andra, som kan hjälpa oss att möjliggöra våra planer, säger han.
En annan viktig del i arbetet är arbetsmiljöfrågorna.
  – Alla ska kunna jobba på ett säkert sätt, komma hem varje dag efter jobbet och hålla tills man fyller 65 år. Det borde vara varje chefs målsättning att vilja bidra till det, säger Erik. 

Samspel, tillit och starka team 

Erik gillar att jobba och göra rätt för sig och han är intresserad av ledarskap. Hemma på gården ägnar han sig åt hobbyskogsbruk och andra gårdssysslor, som att stänga hästhagar med mera. Det är fysiskt och konkret, alla hjälps åt och det möjliggör för familjen att kunna vara tillsammans.
  – Jag tänker att ledarskap måste förtjänas. Det bygger på samspel och tillit. Och starka team, säger han.
Det vill han ha omkring sig, både på jobbet och i andra sammanhang. 

 

                

Fakta om den nya fastighetsenheten

I november 2022 startade den nya fastighetsenheten med syfte att skapa en mer effektiv organisation för kommunens fastighetsförvaltning.

Genom att samla den fastighetsförvaltande verksamheten under ett ledarskap är målsättningen att  åstadkomma en tydlighet och en organisation där medarbetarskapet ges större utrymme. När exempelvis driftpersonalen och fastighetsförvaltare samorganiseras med funktioner som fastighetsstrateg, markstrateg och byggprojektledare skapas förutsättningar för en mer samordnad verksamhet.
  – På så sätt är det lättare för den vänstra handen att veta vad den högra gör och tvärtom, säger Ulf  Andersson, chef på Sektor samhälle.

Ett tydligt mål inom den nya verksamheten är att maximera kundnöjdheten, både internt och externt. Med en tydligare förvaltning ökar till exempel livslängden och värdet på fastigheter, men det blir också lättare för kunder och hyrestagare att veta vad som gäller. Fastighetsenheten ska ansvara för hela spannet av planering och uppgifter inom fastighetsförvaltningen. Det gör det lättare överblicka vad som sker i de olika delarna av fastighetsförvaltningens olika processer.
  – Då blir det också lättare att hjälpa varandra, säger Ulf.

Kontakter

Publicerad
20 mars 2023
Senast uppdaterad
20 mars 2023
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret