Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Framtidsspaning på schemat för kommunens åttondeklassare

Nästa vecka är det dags igen för Samhällsveckan som i år byter namn till Framtidsspaning. Samtliga elever i kommunens årskurs åtta får möjlighet att lära sig mer om kommunen och om olika sätt att kunna vara delaktiga i utvecklingen av lokalsamhället. Liksom tidigare genomförs Framtidsspaning med hjälp av ett ekonomiskt stöd från Sparbankstiftelsen Upland. Johan Skage, kvalitetsutvecklare, är en av dem som syr ihop programmet.

I år är det sjätte året som Östhammars kommun arrangerar Framtidsspaning, den aktivitet som tidigare benämnts Samhällsveckan. Årets upplägg är uppdelat på flera tillfällen under vecka 47, 49 och vecka 4, 2024. Sektor bildnings ledningsgrupp har beslutat om årets upplägg i dialog med den planeringsgrupp som håller i programmet.
  – En eventvecka är kul men förhoppningen med det nya konceptet är att vi får ut mer av varje aktivitet, som är tänkt att hjälpa eleverna i deras funderingar när de ska välja framtid och yrkesval, säger Johan Skage. 

En dag i kommunhuset 

Under vecka 47 kommer eleverna att besöka Bruksgymnasiet där de träffar Ung Företagsamhet och få lära sig mer om privatekonomi, träna på anställningsintervjuer och möta olika yrkesrepresentanter. Därefter följer en dag i kommunhuset. Eleverna får tillfälle att möta politiker och tjänstemän för att lära sig mer om hur en kommun fungerar och för att lämna förbättringsförslag. De får även träffa Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för att få veta mer om deras verksamhet och om arbetet med Slutförvar för radioaktivt driftavfall, som planeras i Forsmark. 

Om framtidens yrkesval 

I december får eleverna göra studiebesök på Bruksgymnasiet och Wilhelm Haglunds gymnasium, besöka Sandvik Coromant samt träffa gymnasiets studie- och yrkesvägledare.
  – Framtidsspaning handlar om framtidens yrkesval och vilka arbetsgivare man kommer att välja. Vi vill gärna kunna bidra till att skapa en känsla av delaktighet i kommunen där ungdomarna bor, säger Johan Skage.

Fler studiebesök nästa år

I början av nästa år fortsätter Framtidsspaningen med studiebesök på Vattenfallgymnasiet i Forsmark, Forsmarks kärnkraftverk och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

 

Kontakter

Publicerad
15 november 2023
Senast uppdaterad
15 november 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret