Gå till innehållet

Hallå där, Elin Fogelström!

Du är beredskapssamordnare och bjuder in allmänheten till ett informationsmöte på Kulturhuset Storbrunn den 23 mars, kl 18–20.

Vad handlar det om?

  – Civilförsvarsförbundet Uppsala och Östhammars kommun samarbetar med att få i gång Frivilliga resursgruppen, FRG. Alla som är över 18 år är välkomna för att få veta mer om hur man kan bidra i kristider.

Vad är det man förväntas hjälpa till med?

  – Alla kan hjälpa till med något. Det kan exempelvis vara hantering av nödvatten, förnödenheter, transporter, servicetjänster, emotionellt stöd eller olika administrativa uppgifter. Frivilliga insatser är otroligt betydelsefulla för den svenska krisberedskapen och det civila försvaret.

Vilka är dina förhoppningar med kvällen?

  – Jag hoppas att många kommer för att få veta mer om FRG och att de vill ansluta sig till den lokala gruppen. Det är ett sätt för kommunen att kunna samarbeta med allmänheten under organiserade former. Vi behöver göra det här tillsammans för att stå starka i en kris.

Vad får man om man ställer upp?

  – Utöver känslan av gemenskap och att göra en viktig insats erbjuder Civilförsvarsförbundet en kostnadsfri 36-timmars grundutbildning i krisberedskap, sjukvård och brandkunskap under våren.

Här kan du läsa mer:

https://frivilligaresursgruppen.se/ och Frivilliga Resursgruppen (FRG) (msb.se)
Följ Elin i veckans Instagramstafett: https://www.instagram.com/osthammarskommun/ 

Kontakter

Publicerad
14 mars 2023
Senast uppdaterad
14 mars 2023
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd