Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Höjda energipriser drabbar Östhammars kommun

Fjärrvärmeleverantören Nevel har aviserat kraftiga prishöjningar från och med augusti 2023. Det drabbar kommunen hårt då Östhammarshems och många av våra egna fastigheter är kopplade till Nevels fjärrvärmenät. Nu ansöker kommunen om medling hos fjärrvärmnämnden för att kunna få ned prisbilden.

Nevel levererar fjärrvärme i ett stort antal svenska kommuner. Företaget aviserar kraftiga prishöjningar som varierar i landet. För Östhammars kommun och dess tre nät i Österbybruk, Gimo och Östhammar har företaget aviserat en höjning med 30,8 procent. 

Drabbar kommunen hårt 

Höjningen drabbar kommunen hårt och på dubbla sätt, dels genom våra egna fastigheter som är kopplade till Nevels fjärrvärmenät och dels genom att kommunen är hyresgäster i Östhammarshems fastigheter (exempelvis flera av våra särskilda boenden). 

Ansöker om medling

Varför just Nevel behöver höja priserna till en nivå långt över förutspådda inflationen och vad övriga energibolag ansett vara skäligt har de inte gett någon godtagbar förklaring till. Med anledning av detta har Östhammars kommun samverkat med Östhammarshem och ansöker nu om medling hos fjärrvärmnämnden för att få ned prisbilden. 
Östhammars kommun ifrågasätter Nevels agerande utifrån deras position som samhällsaktör och hur de ser att de kan bidra till en långsiktig ekonomisk hållbarhet när de med mycket kort varsel genomför så pass kraftiga prishöjningar.

Fakta:

Nevel äger 19 fjärrvärmenät på flera mindre orter i Sverige. De är ett finskt bolag verksamt i Sverige, Finland och Estland. Mer info: Fjärrvärmenät - Nevel
 

Kontaktuppgifter Östhammars kommun:
Marie Berggren, marie.berggren@osthammar.se; tel: 0173-86417

Kontaktuppgifter Sveriges Allmännytta:
Björn Berggren bjorn.berggren@sverigesallmannytta.se tel: 08-406 55 16

 Kontaktperson Östhammarshem:
Ralf Johansson ralf.johansson@osthammarshem.se tel: 0173-42559

Kontakter

Publicerad
8 september 2023
Senast uppdaterad
8 september 2023
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret