Gå till innehållet

Hur tycker du att det är att leva i kommunen?

Östhammars kommun deltar för sjätte året i rad i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Här får 1 200 stycken slumpmässigt utvalda hushåll möjlighet att tycka till om hur det är att leva i kommunen. Är du en av de utvalda? Då har du chans att påverka framtidens utveckling av kommunen och dess verksamheter.

17059859-woman-play-game-on-cellphone

Vad är Medborgarundersökningen?

Medborgarundersökningen är en enkät som tillhandahålls av SCB (Statistiska Centralbyrån) som mäter kommuninvånares attityder kring hemkommunen och dess verksamheter. Undersökningen skickas varje år ut till 1 200 stycken slumpmässiga hushåll i Östhammars kommun och är uppdelad i två ålderskategorier: 18-64 år samt 65 år-äldre. Här har du som är folkbokförd i kommunen möjlighet att svara på frågor om hur du tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

Din åsikt är viktig

De inkomna enkätsvaren analyseras och sammanställs  av SCB och svarsresultatet skickas sedan till kommunen som redovisas både inom organisationen och gentemot medborgare. Här jämförs även resultatet med andra kommuner i Sverige, för att se eventuella förbättringsmöjligheter utifrån ett bredare perspektiv. Utifrån resultatet sätter kommunens sektorer mål och aktiviteter bland annat utifrån detta, i sin respektive verksamhetsplanering. Därför är din åsikt som medborgare av största vikt för kommunens framtida utveckling.

Sista inlämningsdatum

Undersökningen kommer i två varianter där du har möjlighet att besvara enkäten antingen i pappersformat eller via webben. Webbenkäten kan besvaras på svenska och engelska. Vill du besvara enkäten på arabiska behöver du kontakta SCB genom att ringa: 010-479 69 30. Information kring hur du går tillväga för att besvara undersökningen hittar du i ditt enkätutskick. Inloggningssida, kontaktuppgifter och mer information hittar du här.Skicka in din brevenkät senast 3 nov eller din webbenkät senast 7 nov kl. 13.00.

Tack för ditt deltagande!

Publicerad
6 september 2023
Senast uppdaterad
6 september 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret