Gå till innehållet

Kom och prata laddstolpar med oss!

Kom och delta i ett kunskapshöjande och inspirerande samtal där vi tillsammans pratar om hur och vad som behövs för att stärka utvecklingen av laddinfrastruktur i vår kommun!

Varför dialogmöte?

En viktig förutsättning för att elbilarna ska slå igenom på bred front i Sverige är att laddinfrastrukturen runt om i landet byggs ut i tillräcklig omfattning. Behovet av och tillvägagångssättet för utbyggnad av laddinfrastruktur ser dock olika ut, inte minst när det gäller utbyggnad av publik laddning i landsbygd.

De flesta som bor i landsbygd har goda förutsättningar att installera laddare hemma. Men för att skapa
förutsättningar för besökare, leveransfordon och andra att köra elfordon i landsbygdsområden behövs
också publika laddplatser i landsbygd.

BioDriv Öst, Östhammars kommun, Länsstyrelsen Uppsala, LRF Mälardalen, Visit Roslagen och Upplev Norduppland bjuder in till ett dialogmöte för att diskutera hur det är möjligt att bygga laddinfrastruktur på landsbygden på ett kostnadseffektivt sätt. Under mötet skapar vi en bild av hur behovet av publik laddning på landsbygden i Östhammars kommun ser ut samt identifierar vilka aktörer som kan vara drivande i att bygga ut publik laddning. 

Målgrupp

Målgrupp för mötet är aktörer som vi identifierat som centrala i utbyggnaden av laddinfrastruktur på
landsbygd:

  • Fastighetsägare – lantbruksföretag, Svenska kyrkan, Bygdegårdar, m.fl.

  • Lokalt näringsliv – handel, service, kaféer, restauranger och liknande.

  • Aktörer med kännedom om trafikflöden och besöksmål i landsbygd – företrädare från kommuner, olika lokala föreningar och liknande.

Tid och plats

Datum: 20 november
Tid: 18.30–20.30
Plats: Östhammars kommunhus, Stångörsgatan 10
Anmälan: Senast den 19 november via länken nedan 
Frågor: Vänligen kontakta lovisa.gustafsson@biodrivost.se, telefon 0730 - 80 63 91

Varmt välkommen - Vi bjuder på fika!

Inbjudan dialogmöte Östhammar.pdf

Publicerad
3 november 2023
Senast uppdaterad
3 november 2023
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret