Gå till innehållet

Kom och prova på att ställa i ordning ett skyddsrum! Inställt på grund av för få anmälningar.

Under perioden 25 september till den 1 oktober kommer den nationella beredskapsveckan att äga rum. Beredskapsveckan initieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och årets tema är övning.

Uppdatering 2023-09-28. Skyddsrumsövningen är inställd på grund av för få anmälningar.

Övningen går ut på att iordningsställa ett fungerande skyddsrum. Du vet väl om att du som är skyddssökande är den som ska tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats. Skyddsrummet har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner.

På plats kommer beredskapssamordnare, fastighetsskötare med flera representanter att vara. Deltar gör även representant från Skyddsrumsspecialisten, som jobbar med att säkra skyddsrum.

Anmäl dig här!

Inställt på grund av för få anmälningar.
Allmänheten (max 20 personer per pass) bjuds härmed in för att öva att iordningsställa ett skyddsrum.

Publicerad
7 september 2023
Senast uppdaterad
7 september 2023
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd