Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Kristinelundskolan - efter en vecka i nya lokaler

En skolvecka har passerat i de nya lokalerna efter branden på Kristinelundsskolan. Tack vare allas insatser har undervisningen kunnat återupptas snabbt.

Omställningen är stor och det är fantastiskt att se att undervisningen kunde återupptas så snabbt och att elever, personal, ledning och ni vårdnadshavare har hjälpts åt för att få allt att fungera! Det är imponerande, säger Christina Stenhammar, Barn- och utbildningschef.

 

Sista möjligheten att hämta kvarlämnade kläder

I förra veckan fanns två tillfällen där vårdnadshavare kunde hämta barnens kvarlämnade kläder på Kristinelundsskolan. Måndag den 20 november kl.16-17 erbjuds ett tredje och sista tillfälle för er att hämta barnens kläder, därefter kommer vi behöva slänga kläderna eftersom alla möbler och material sedan ska saneras.

 

Föräldramöte 28 november

Som skolledningen informerat om tidigare så har ett föräldramöte bokats in den 28 november i Edsskolans matsal, kl.17-18. Vid mötet kommer ledning, fastighet och politiker att finnas på plats.

Avslutningsvis vill vi återigen tacka för gott samarbete.

 

Skolledningen

genom

Christina Stenhammar

Barn- och utbildningschef

Caroline 2

Caroline är en av fritidspersonalen som nu har sin arbetsplats i paviljongerna vid Tomtberga förskola.

Nytt klassrum Kristineskolan 1

Interiör från ett av klassrummen i paviljongerna vid Tomtberga förskola.

Publicerad
20 november 2023
Senast uppdaterad
20 november 2023
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret