Gå till innehållet

Landshövding Göran Enander på besök i Östhammar

Länsledningen besökte under fredagen den nya kommunledningen i Östhammars kommun. Kommunalrådet Fabian Sjöberg och Peter Nyberg, kommundirektör, tog emot landshövding Göran Enander och länsrådet Cecilia Magnusson.

Under mötet presenterades en aktuell lägesbild kring vad kommunen arbetat med under 2022 och hur det ser ut framåt med utmaningar och viktiga frågor. Bland annat diskuterades VA-frågan samt regionens kompetensförsörjning.
  – Det var ett väldigt bra möte där vi fick tillfälle att visa upp vad vi jobbat och jobbar med i kommunen. Vi fick även tillfälle att lyfta frågor som vi i kommunen arbetar med tillsammans med länsstyrelsen,  säger Fabian Sjöberg, kommunstyrelsens ordförande.
En intressant fråga som berördes handlade om vilka möjligheter som finns för att kunna möta kompetensbehovet hos de lokala företagen i kommunen. 

Länsledningen träffar alla nya kommunledningar i länets åtta kommuner under december, januari och februari i syfte att lyfta frågor som är viktiga för länets utveckling. 

Kontakter

Publicerad
20 januari 2023
Senast uppdaterad
20 januari 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret