Gå till innehållet

Vattenavstängning i Foghammar i Alunda, idag kl. 11-16.
Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Larmprov Viktigt meddelande till allmänheten den 6 mars

Till dig som bor eller bedriver verksamhet i den inre beredskapszonen, nära Forsmarks kärnkraftverk – prov av larmmottagare sker måndagen den 6 mars kl. 19.00. Det nationella utomhusvarningssystemet (Hesa Fredrik) provas samma dagar, men kl 15.00.

Inomhusvarningssystemet (RDS-mottagare) för boende runt Forsmarks kärnkraftverk provas första helgfria måndagen i sista månaden i varje kvartal klockan 19.00, d.v.s. i månaderna mars, juni, september och december.

Det nationella utomhusvarningssystemet (Hesa Fredrik) provas samma dagar, men kl 15.00. Var tredje månad testas signalen som är ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
I samband med det provet kommer även utomhusvarningen vid Forsmarks kärnkraftverk att prövas enligt rutin.

Du ska inte vidta några åtgärder vid provlarmen.

Mer information

Information och kontakt: Larmprov måndag den 6 mars Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Läs mer om varnings- och informationssystem i Sverige på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Publicerad
3 mars 2023
Senast uppdaterad
3 mars 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret