Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

”Med fint samarbete kan riktigt tråkiga projekt bli bra”

I september flyttades 18 boende från två avdelningar på boendet Edsvägen 16 till Vårdcentrum i Östhammar. Anledningen är att golven skapat problem med inomhusmiljön och behöver bytas. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb med att genomföra flytten och på Edsvägen 16 löper arbetet på som planerat.

Flytten till Vårdcentrum planerades noggrant och kommunicerades till alla berörda - boende, anhöriga och personalen i god tid.
  – Det har varit mycket att tänka på men med fint samarbete kan riktigt tråkiga projekt bli bra, säger Mari Karlsson och Lena Wallström, enhetschefer på boendet.
De berättar att personalen gjort ett fantastiskt jobb med att packa alla saker och göra alla inblandade trygga inför flytten. 

Tacksam för tillgänglig lösning 

Den 11 och den 18 september flyttade 18 boende över till Vårdcentrum. Arbetsmarknadsenheten hjälpte till med praktiska bestyr och väl framme bjöds det på välkomstfika med kaffe och kakor.
  – Vårdavdelningen erbjuder en fin hemlik miljö och även om det är en temporär lösning är vi otroligt glada över att den här lösningen fanns tillgänglig och så nära, säger Mari.

Flytt av dagverksamheten 

De boende har landat väl i det nya boendet och för personalen har i stort sett samma arbetsuppgifter som tidigare. I samband med flytten har även dagverksamheten för personer över 65 år flyttats från Edsvägen 16 till Vårdcentralen, vilket ställer krav på logistiken när alla ska kunna ta del av aktiviteterna som ordnas.
– Utöver det har det endast varit en del praktiska saker som behövt lösas, till exempel en trasig diskmaskin. I det stora hela har flytten gått jättebra tack vare den fina insatsen från alla inblandade, säger Lena.

Tillbakaflytt kring årsskiftet 2024-2025 

På Edsvägen 16 kommer samtliga avdelningar att få nya golv. I januari 2024 inleds nästa etapp och om allt går som planerat kommer de boende att kunna flytta tillbaka till Edsvägen 16 kring årsskiftet 2024-2025. Kostnaden för flytten och för att byta golven kommer uppskattningsvis att kosta 12-14 miljoner kronor.

Ansvarsbilden utreds 

Byggnationen av Edsvägen 16 påbörjades 2012 och boendet stod klart för inflyttning i slutet av 2014. Vem som i slutänden ska stå för kostnaderna som uppstår i samband med golvbytet är oklart. Oavsett det genomför kommunen åtgärderna som krävs för att förbättra boende- och arbetsmiljön på boendet. Kommunen har reklamerat ärendet till tidigare entreprenör efter den femåriga garantitidens utgång, men inom den tioåriga ansvarstiden.
– Entreprenören har tyvärr bestridit allt ansvar. Vi behöver bevisa att det är ett väsentligt fel och att felet har uppstått till följd av entreprenörens vårdslöshet, så vi fortsätter att utreda i frågan, säger Linda Johansson Alvärn, byggprojektledare på Fastighetsenheten.
 

Läs tidigare publicerad artikel om flytten:

Nu ska problemen med inomhusmiljön på Edsvägen 16 åtgärdas - Östhammars kommun (osthammar.se) 

Kontakter

Publicerad
16 november 2023
Senast uppdaterad
16 november 2023
Ansvarig organisation
Omsorgskontoret