Gå till innehållet

Ny organisation för plan- och byggenheten

Plan- och byggenheten har genomfört en mindre omorganisation. Enhetens arbete leds av Merike Dahlberg som, från och med den 1 september, är plan- och byggchef i Östhammars kommun.

De senaste åren har plan- och bygglovsuppdraget varit fördelat på två personer - Cecilia Willén Johansson och Merike Dahlberg. När Cecilia slutade i somras gjordes en återgång till den tidigare organisationen, med en chef och ett samlat grepp om dessa frågor.
  – Det var så arbetet var organiserat när jag började arbeta i Östhammars kommun för sju år sedan, säger Merike Dahlberg som från och med nu alltså tar ansvar för både plan- och bygglovsfrågor i kommunen. 

Förenklade processer 

Enligt henne följer en rad fördelar med den nya organisationen då översiktsplanering, detaljplanering  och bygglov är tre olika trappsteg i en och samma process.
  – De hör ihop och jag ser möjlighet till synergieffekt med ett bredare perspektiv. Det kan förhoppningsvis minska riskerna för att olika tolkningar görs och förenkla processerna, säger Merike. 

Stora satsningar 

I sin nya roll arbetar Merike både åt kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Nya ansvarsområden är bland annat översiktsplanering och GIS (geografiska informationssystem).
Hon har 14 medarbetare och framför sig har de många utmaningar i en tid som präglas av förväntningar och utvecklingsbehov.
  – Vi behöver göra mycket detaljplanearbete i samband med de stora satsningar som ska genomföras i kommunen, säger Merike.
Det handlar exempelvis om utbyggnaden av SFR (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall), Slutförvaret för använt kärnbränsle, flygbränslefabriken och Dannemora gruva.
Nya bostäder måste till för att människor ska kunna komma hit för att bo, arbeta och etablera verksamhet här, samtidigt som kommunen har en utmanande VA-situation.
  – Det är roligt att vara verksam i ett sådant expansivt skede men visst kan det kännas nervöst också, med tanke på allt som vi har att göra, säger Merike.

Kontakter

Publicerad
28 september 2023
Senast uppdaterad
28 september 2023
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret