Gå till innehållet

Östhammars kommun stoppar planerat samarbete med Skolkonsulterna AB

Östhammars kommun kommer inte att inleda pilotprojektet med ett målfokuserat arbetssätt i skolan. Det planerade samarbetet med Skolkonsulterna AB har avslutats.

Anledningen är att ny information om konsultens arbetsmodell framkommit.
  – Det handlar om arbetssätt som inte stämmer överens med vårt sätt att se på skolans värdegrund och barnperspektivet, säger Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef.

Skapa trygghet och arbetsro

Ordförande i barn-och utbildningsnämnden, Christina Williamsson Liw (M) har i dag fattat beslut om att upphäva beslutet som togs den 7 september 2023. Beslutet är taget i samråd med samtliga partier i majoriteten i barn-och utbildningsnämnden; M, SD, KD, Lokalpartiet BoA.
De för ändamålet avsatta pengarna, 700 000 kronor, finns kvar. De kommer att användas för att skapa trygghet och ökad arbetsro i skolan.
  – Att skolan ska vara en trygg plats för både elever och personal är alla överens om. Att kunna erbjuda en god lärmiljö och det stöd som eleverna är i behov av är viktiga kvalitetsmål för verksamheten, säger Christina Williamsson Liw (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kontakter

Publicerad
14 september 2023
Senast uppdaterad
14 september 2023
Ansvarig organisation
Sektor bildning