Gå till innehållet

Parkeringsförbud Parkgatan i Östhammar

Det gäller Parkgatan bakom Storbrunn där en lokal trafikföreskrift nu är antagen och börjar gälla 1 april 2023.

Orsaken är att det sker parkering av personbilar som försvårar för varuleveranser längs gatan. Östhammars kommun är väghållare och har därför lämnat förslag till en lokal föreskrift med parkeringsförbud som dels underlättar lastning och lossning till Storbrunn men även underlättar för förbipasserande trafik under tid som detta pågår. Förslaget är antaget i Kommunstyrelsens tekniska utskott den 7 mars och börjar alltså gälla den 1 april.

Förbudet gäller rödstreckad plats i bilden nedan.

  parkeringsförbud parkgatan

Kontakter

Publicerad
21 mars 2023
Senast uppdaterad
21 mars 2023
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret