Gå till innehållet

Pilotsatsning på nytt arbetssätt i skolan pausas

Vid sitt sammanträde den 7 september fattade barn- och utbildningsnämnden ett beslut för att möjliggöra en pilotsatsning på ett målfokuserat arbetssätt i skolan. Ny information om metoden gör dock att nämnden väljer att avvakta ett eventuellt genomförande av satsningen.

Skolan ska vara en trygg plats för både elever och personal. Den ska kunna erbjuda en god lärmiljö och det stöd som eleverna är i behov av. För att lyckas med det har barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om mer pengar till en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, studios, speciallärare och ökad personaltäthet.
  – Men det behöver göras mer, säger Christina Williamsson Liw (M), nämndens ordförande.
Därför fattade nämnden beslut om att möjliggöra en pilotsatsning på ett målfokuserat arbetssätt. Upplägget som valdes innefattar hjälp av en konsult och skulle enligt den ursprungliga planen genomföras på en av kommunens högstadieskolor under en tremånadersperiod senare i höst. Syftet med satsningen var att skapa ökad studiero och trygghet för eleverna på högstadiet.

En trygg lärmiljö i högstadiet

Arbetet med att införa ett nytt arbetssätt har ännu inte inletts i Östhammars kommun. Ny information gör att politikerna har fattat beslut om att pausa satsningen.
  – Vi pausar detta för att skaffa oss en tydligare bild av hur detta arbete skulle kunna göras i vår kommun, säger Christina.
Nämndens beslut är att betrakta som en viljeriktning för att kunna skapa en mer trygg lärmiljö i högstadiet. Hur det arbetet kommer att se ut i Östhammars kommun återstår att se.
  – Alla elevers rätt till stöd, trygghet och studiero är vägledande för det fortsatta arbetet och självklart behöver satsningen väljas och genomföras i dialog med verksamheten och tjänstemannaorganisationen, säger Christina. 

Kontakter

Publicerad
12 september 2023
Senast uppdaterad
12 september 2023
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret