Gå till innehållet

Rutiner för ålderskontroll skapar tryggare miljöer för unga

Under våren 2023 genomförs kontrollköp av folköl, tobaks- och nikotinprodukter. Syftet är att begränsa tillgängligheten och att stötta handlarna i deras arbete med ålderskontroller.

Som ett led i arbetet med att skapa trygga miljöer för barn och unga, så ska kommunen genomföra kontrollköp av folköl, tobaks-och nikotinprodukter.
  – Syftet är att begränsa ungdomars tillgänglighet till de här produkterna och ett sätt för kommunen att stödja handlarnas rutiner för ålderskontroll, säger Caroline Henning, hälsoutvecklare.

Kontrollköp görs med stöd av 22 § i lagen om tobak och liknande produkter och 37 § i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Köpen kommer att göras i de flesta av butikerna i kommunen.
  – Vi besöker dock oftare butiker som ligger i områden där många ungdomar rör sig eller där vi har fått in klagomål på försäljning till minderåriga, säger Lennart Eriksson, alkoholhandläggare.

Kontakter

Publicerad
13 mars 2023
Senast uppdaterad
13 mars 2023
Ansvarig organisation
Fritid- och hälsa