Gå till innehållet

Simon är ny chef för verksamhetsområde utveckling

Simon Coleman är ny chef för verksamhetsområde utveckling i Sektor verksamhetsstöd. Han kommer närmast från Heby kommun där han bland annat jobbat med chefs- och ledarutveckling och förbättringsarbete. Den 6 mars tillträder han den nya tjänsten i Östhammars kommun.

Efter 4,5 år med fokus på utvecklingsfrågor i Heby kommun är det dags för Uppsalabon Simon Coleman att söka nya utmaningar i yrkeslivet. Det hittade han i Östhammars kommun, vars nya organisation med centralt samlade utvecklingsresurser lockade honom att söka jobbet som chef för verksamhetsområde utveckling.
  – Den arbetsmodellen är en framgångsfaktor på sikt för en liten kommun. När man samlar kompetens på ett ställe kan den samutnyttjas och vi lär av varandra, säger Simon.
Ett konsultativt arbetssätt anser han skapar ett stort värde för de verksamheter vi är till för. 

Bollplank och stöd 

I sitt nya uppdrag kommer han att bli ansvarig för en grupp med 18 personer. Han ser fram emot att få lära känna dem och alla andra i organisationen som gruppen arbetar tillsammans med.
  – Några av dem har jag redan mött eftersom Heby och Östhammars kommuner nyligen haft en gemensam utbildning i att leda utan att vara chef, säger Simon.
Som person är han nyfiken, strukturerad och uthållig i sitt sätt att arbeta. Han gillar när det händer saker, att utveckla människor och verksamhet samt att arbeta tillsammans med andra. För sina medarbetare vill han vara ett bollplank och ett stöd när det behövs, vilket han anser är receptet för trivsel och utveckling.
  – Jag tror att människor omkring mig har kompetens och litar på att de kan ta eget ansvar, säger han. 

Fira de små stegen

Simon är utbildad beteendevetare. Han har jobbat med kommunikation och samspel mellan människor på arbetsplatser i drygt 25 år, som konsult i offentlig sektor och i det privata näringslivet. Att jobba med strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete menar han är ett ständigt pågående arbete.
  – Men förändring är inte ett självändamål i sig utan ett medel för att åstadkomma förbättring. Det gäller att både kunna behålla och stärka det som redan är bra och förändra det som behövs. Det gäller att vara uthållig och fira de små stegen i processen eftersom det ofta tar tid innan man kan notera resultat av hårt arbete, säger han.
För Sektor verksamhets räkning ser Simon att olika faktorer kommer att påverka den ständiga utvecklingsresan. Men det förändrar inte hans målbild som handlar om att skapa värde för dem vi är till för – som ytterst är kommuninvånare och lokala företag. 

Byggnadsvård och hållbart byggande

Östhammars kommun är inte en helt obekant plats för Simon, som känner till flera av kommunens mindre, pittoreska orter som lockar en hel del turister. I sitt tidigare arbetsliv har han även haft uppdrag åt Sandvik Coromant i Gimo.
Han är uppväxt i Sverige, men har även bott kortare perioder i USA.
  – Jag har en amerikansk pappa och är tvåspråkig, säger Simon vars förnamn uttalas på svenska.
När han är ledig åker han gärna till familjens lantställe - som får mycket kärlek och omsorg då Simon är intresserad av byggnadsvård och hållbart byggande.
  – Bland annat har jag lärt mig en del om lerklining, en teknik som kan användas för att isolera väggar på ett miljövänligt sätt, säger Simon.

Kontakter

Publicerad
26 januari 2023
Senast uppdaterad
26 januari 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret