Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Skolorganisationen i Östhammars tätort ska utredas

Det råder brist på permanenta skolplatser för barn i förskoleklass till och med årskurs 3 i Östhammars tätort. Anledningen är branden i Kristinelundskolan den 9 november. Barn- och utbildningsnämnden ger nu förvaltningen i uppdrag att utreda skolorganisationen, för att hitta fungerande lösningar både på lång och kort sikt.

Den 9 november uppstod en brand i delar av Kristinelundskolan i Östhammar. Hela verksamheten med personal och 98 elever i förskoleklass till och med årskurs 3 har evakuerats till paviljongerna intill Tomtberga förskola och till Edsskolan. Förvaltningen inväntar ett besked kring vilka åtgärder som krävs för att återställa lokalerna i Kristinelundskolan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också ett krav på att iordningsställa de skyddsrum som ryms i Kristinelundskolans lokaler.

Underkapacitet av permanenta skolplatser

Enligt besiktning av Edsskolans lokaler finns ett visst behov av renovering, men omfattningen är oklar. Den sammansatta bedömningen är att det utifrån rådande omständigheter finns en underkapacitet av permanenta skolplatser för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 (F-3) på orten Östhammar. Utifrån det har barn-och utbildningsnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda skolorganisationen gällande F-3 skola i Östhammars tätorts upptagningsområde på kort och lång sikt.

Trygghet och arbetsmiljö

– Utgångspunkten är att elever ska ges möjlighet till skolgång i permanenta lokaler och vi ska utreda behovet av F-3-platser i Östhammars tätorts upptagningsområde på kort och lång sikt. Vi behöver också undersöka Kristinelundskolans och Edsskolans renoveringsbehov. I utredningen behöver man titta på helheten gällande trygghet och arbetsmiljö för såväl elever som personal, säger Christina Williamsson Liw (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
En första återrapport ska ske på barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott den 25 januari.

Kontakter

Publicerad
8 december 2023
Senast uppdaterad
8 december 2023
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret