Gå till innehållet

Tillsammans för tryggare butiker

Östhammars kommun har ett uppdrag att arbeta brottsförebyggande. Detta görs bäst tillsammans med andra aktörer. Genom att arbeta tillsammans ökar vår förmåga att gemensamt genomföra insatser. För att formalisera samverkan skriver kommunen samverkans- och trygghetsöverenskommelser.

Trygghetsöverenskommelse

I denna överenskommelse ingår ICA-butikerna inom kommunen, Polisen och Östhammars kommun. Överenskommelsen är ett sätt att formalisera den samverkan som polisen, ICA-butikerna och Östhammars kommun försöker arbeta fram under ett antal träffar. Tanken är att framåt bjuda in flera butiker inom dagligvaruhandeln och på sikt stärka samverkan med andra delar av näringslivet. 

Genom att samverka med ICA är målsättningen att minska antalet brott i butikerna, runt om butikerna och öka tryggheten i hela kommunen. Genom att arbeta gemensamt får vi större resurser till arbetet med att minska snatterier/stölder, skadegörelse, stök med mera.

Syftet med samverkan  

Syftet är att det ska finnas nära kontaktvägar mellan aktörerna och att man ska veta vart man ska vända sig vid behov. När behov uppstår ska vi gemensamt kunna genomföra insatser. För kommunens del är det också viktigt att få in information från näringslivet till vårt lägesbildsarbete som, i sin tur, ligger till grund för hur vi prioriterar vårt arbete.

– Nu läggs grunden för en fortsatt samverkan där vi går igenom nulägesbilden och har regelbundna träffar för att komma vidare i vårt förebyggande arbete. Det är ett förbättringsarbete på lång sikt, säger Fabian Sjöberg, kommunstyrelsen ordförande.

Gemensamma utmaningar

Under fredagseftermiddagen den 15 september samlades ICA handlarna från Östhammar och Alunda, ansvarig för kommunens brottsförebyggande arbete, kommunstyrelsens ordförande samt delar av Icas förbund för att skriva på trygghetsöverenskommelsen. Parterna har även träffats tidigare för att diskutera gemensamma utmaningar och hur man skulle komma framåt med trygghetsarbetet. ICA-handlare från både Östhammar och Alunda uppger att de har haft utmaningar en längre tid när det kommer till snatteri i deras butiker. De nämner att brotten går lägre ner i åldrarna, vilket de också menar är problematiskt.

Alla aktörer i trygghetsöverenskommelsen
Från vänster ser vi Malin Eriksson, delägare i ICA Alunda, Bengt Eriksson, kommunpolis, Elisabeth Eriksson, ICA-handlare i Alunda,Carina Axelsson, ICA-handlare i Östhammar, Fabian Sjöberg, kommunstyrelsens ordförande, Kristoffer Gullberg delägare i ICA Alunda och Oskar Johansson, utredare. 

Regelbunden kontakt

– Tanken är nu att hålla regelbunden kontakt och göra nulägesbilder för att identifiera problemen/svårigheter för butikerna. Vi diskuterar om frekventa informationsbrev med vårdnadshavare som kan vara aktuellt samt en mer tillgänglig kontakt handlarna och kommunen emellan men också samarbetet med polisen, berättar Fabian. 


Bengt Eriksson, kommunpolis, belyser vikten av anmälningar för att kunna ta fram statistik och få en bild över hur det ser ut och för att komma framåt i arbetet.
– Får vi inte in några anmälningar, har inget hänt heller kan man säga. Vi behöver statistik för att komma framåt med vårt förebyggande arbete, belyser Bengt.

Initiativtagare 

Kristoffer Gullberg är delägare i ICA  Alunda tillsammans med sin syster Malin Eriksson. Idag är det mamma Elisabeth Eriksson som är ICA-handlare och på sikt är tanken att både Kristoffer och Malin ska ta över. Det var via en säkerhetsutbildning idén väcktes om en samverkan i kommunen.
– Genom en bättre relation med vår lokala polis och skola skulle vi kunna jobba bättre och effektivare mot de utmaningar vi har i vår vardag, säger Kristoffer.
Efter lite efterforskningar visade det sig att det redan fanns ett liknande koncept via ICA-förbundet. Det ledde till att polisen, skolan, butiker och kommunen träffades för ett inledande samtal.
– Syftet är att skapa korta kontaktvägar och att informera varandra om vilka utmaningar som vi står inför. Vi behöver samverka på ett bra sätt och det är jättekul med ett så stort intresse från alla aktörer. Vi vill samma saker och tillsammans är vi starkare, avslutar Kristoffer.

En enklare kanal mellan alla parter 

– Samverkan är bra överlag. Det är viktigt med en samverkan mellan flera aktörer för att kunna berätta om upplevelser och bekräfta varandra, att få hjälp hur man ska komma vidare i arbetet. Jag önskar att det blir en enklare kanal mellan alla parter nu. Tidigare har det varit svårt att hitta kontakter, nu känns det lättare och det är även min förhoppning efter denna trygghetsöverenskommelse. Jag är också positivt inställd till att vi nu kommer använda ett gemensamt forum för att nå varandra och bolla tankar och erfarenheter, avslutar Carina.

Överblick av brott i kommunen

– All samverkan är bara bra, genom samverkan hjälps vi åt. Med en lokal samverkan på sikt där alla handlare är involverade kommer det förhoppningsvis leda till ett minskat antal snatterier och mindre brottsrelaterade händelser. Jag har en förhoppning om att vi ska få en större överblick över vilka brott som förekommer i kommunen. Även fast många anmälningar inte leder till utredningar så blir det statistik och socialtjänsten blir alltid involverad när det kommer till ungdomsproblematik. Det är positivt med en brottsamverkan, det löser sig inte själv utan det krävs ett samarbete mellan flera aktörer, säger Bengt, kommunpolis.

Positiv påverkan

–Det känns otroligt bra med denna trygghetsöverenskommelse som vi nu lägger grunden till. Detta kommer att ge stor positiv påverkan för alla engagerade aktörer och för kommunens egen verksamhet, vi vill såklart vara en underlättande/bidragande part till att stötta upp mot de problem som i detta fall våra ICA-handlare upplever så som snatteri och annan otrygghet, avslutar Fabian.

Kontakter

Publicerad
21 september 2023
Senast uppdaterad
21 september 2023
Ansvarig organisation
Sektor samhälle