Gå till innehållet

Två miljoner kronor till vandringsleder i Roslagen

Tillväxtverket beviljar Östhammars kommun ansökan om projektstöd för ”Utveckling av leder och slingor i Roslagen” inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Syftet med projektet är att öka kvalitén på leder och slingor i Roslagen i enlighet med det nationella ramverket för vandringsleder. Projektet vill förbättra förutsättningarna för entreprenörer att utveckla naturturism och att få fler boende och besökare att upptäcka och använda lederna.


Satsningen på naturturismen är en del av den destinationsstrategi som de tre Roslagskommunerna har tagit fram tillsammans. Som ett resultat av samarbetet har Österåkers och Östhammars kommun tagit fram ansökan tillsammans med våra samarbetspartner Upplandsstiftelsen och den lokala föreningen Natur- och kultur i Dannemora.

- Det är fantastiskt roligt att ansökan gått igenom! Det har varit en gedigen process att arbeta fram projektplan, mål och budget. En sådan här typ av satsning gynnar såväl besökare till som boende, i Östhammars kommun. Friluftslivet i Östhammars kommun får tillskott med nya ledsträckor och bättre infrastruktur på befintliga leder, säger Daniel Andersson, utvecklingsledare på Fritidsenheten i Östhammars kommun och tillika projektledare.   

Summan 2 116 716 kr (varav 1 335 700kr till Östhammars kommun) är avsedda för målen:

  • att höja kvalitén på lederna i enlighet med det nationella ramverket för vandringsleder, vilket bland annat innebär omdragningar och upprustningar av särskilda ledpartier.
  • Nyanläggning av led runt Stordammen i Österbybruk.
  • Upprustning utav rastplatser, broar och spänger i Östhammars och Österåkers kommun.
- På längre sikt har vi som mål att fler produkter och tjänster kopplas till vandringlederna, att fler aktörer nyttjar vandringslederna i sin paketering och kopplat till det ett ökat antal erbjudanden på vår- och höstsäsong, säger Lisa Karm Togo, destinationsutvecklare på Östhammars kommun.

Projektet genomförs i samverkansavtal med Upplandsstiftelsen och Österåkers kommun.

Genomförandetiden sträcker sig från november 2023 t.o.m. oktober 2024.


Kontakter

Publicerad
10 november 2023
Senast uppdaterad
10 november 2023
Ansvarig organisation
Attraktiv kommun