Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Utredning om behov av akutskola och resursskola

Barn- och utbildningsnämnden ger Sektor bildning i uppdrag att utreda behovet av tillfällig akutskola och resursskola. Syftet är att kunna skapa en tryggare skolmiljö och kunna garantera elever studiero.

Det förekommer hot och våld mellan elever i flera av kommunens skolor, men även situationer där elever utsätter personal. I dag finns inget verktyg för att placera elever på annan plats och annan skola i linje med det som syftas med en akutskola.

Tillfällig och permanent omplacering

En akutskola är en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten. Placeringarna är tidsbegränsade till max fyra veckor och kan bara förlängas vid synnerliga skäl. Det skapar behov av att även utreda behovet av en resursskola.
  – Barn- och utbildningsnämnden ger Sektor bildning i uppdrag att genomföra en utredning kring tillfällig och permanent omplacering av elever med hänsyn till elevers trygghet och studiero samt elevens rätt till undervisning, säger Christina Williamsson Liw (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I samverkan med det skolsociala teamet

Utredningen ska omfatta akutskola, resursskola och kommungemensam särskild undervisningsgrupp i samverkan med det skolsociala teamet.  En första återrapport ska ske på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 25 januari 2024.

Kontakter

Publicerad
8 december 2023
Senast uppdaterad
8 december 2023
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret