Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Vi undersöker ungas levnadsvanor och livsvillkor

Nu är resultatet från undersökningen Liv och hälsa Ung 2023 färdigt. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sina levnadsvanor och livsvillkor.

Liv och hälsa Ung är en undersökning där elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sina levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen genomförs av Region Uppsala i samverkan med länets samtliga kommuner. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan år 2005. 

Hälsofrämjande aktiviteter

– Resultatet från undersökningen täcker oerhört mycket av barn och ungas liv. Till exempel
hur det är att bo och gå i skolan i Östhammars kommun, trygghetsfrågor och mycket annat. Nu ska det bli spännande att ta del av och analysera det, säger Sanna Hansson, ungdomssamordnare på enheten Ung fritid.
Planen är att resultatet ska presenteras för de politiska nämnderna under hösten och sedan utgöra underlag för att utveckla hälsofrämjande aktiviteter och göra fler förebyggande insatser för barn- och unga.

Läs mer: Liv och hälsa Ung 2023 - Östhammar

Kontakter

Publicerad
7 juni 2023
Senast uppdaterad
7 juni 2023
Ansvarig organisation
Fritid- och hälsa