Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Vill du veta mer om de olika skyddsåtgärderna vid en kärnteknisk olycka?

Kom och lyssna på Martin Sahlberg, som arbetar med krisberedskapsfrågor på länsstyrelsen, torsdagen den 28 september. Då besöker han Östhammar för att berätta om RDS-mottagare, de nya beredskapszonerna samt kommunens och länsstyrelsens arbete angående kärnenergiberedskap.

Föreläsningen arrangeras i Kulturhuset Storbrunn, klockan 18-19. Den är en av flera aktiviteter under den nationella beredskapsveckan som pågår under perioden 25 september till den 1 oktober. Årets tema är öva.

Läs mer:
Om kärnenergiberedskap - föredrag med Martin Sahlberg | Visit Roslagen
Beredskapsveckan (msb.se)

Kontakter

Publicerad
5 september 2023
Senast uppdaterad
5 september 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret