Gå till innehållet

Alla ska ha rätt till en trygg utbildnings- och arbetsmiljö

Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att utreda hur riktlinjerna för arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling kan förstärkas.

Torsdagen den 18 april hade barn- och utbildningsnämnden sammanträde. Nämnden fick ta del av hur det ser ut i våra förskolor och skolor beträffande hot och våld, riktat mot personal samt kränkningsanmälningar i skolan. Delbetänkandet kring skolsäkerhetsutredningen Skolor mot brott, som syftar till att barn, elever och personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö presenterades av förvaltningen.
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda hur riktlinjerna för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling kan förstärkas.
  – Våra medarbetare och elever har rätt att vistas i en trygg miljö fri från kränkningar, hot och våld, säger Christina Williamsson Liw, ordförande i nämnden. 

Fungerande och friska lokaler

På sammanträdets agenda stod även att informera nämnden om fastigheterna i kommunen och det underhålls- och åtgärdsarbete som pågår. 
  – Det är viktigt att våra förskolor och skolor har väl fungerande och friska lokaler, säger Christina Williamsson Liw.

Kontakter

Publicerad
19 april 2024
Senast uppdaterad
19 april 2024
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret