Gå till innehållet

Dags för fler medborgardialoger – vi vill veta vad du tycker!

Under våren genomför vi medborgardialoger i flera av kommunens tätorter för att undersöka hur du som invånare upplever tryggheten i din kommun. Dina förslag på hur vi kan arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är värdefulla för oss.

I september förra året genomfördes en medborgardialog i Österbybruk. En aktuell fråga då var då synpunkterna på buskörning med A-traktorer och bilar i centrum och vad som skulle kunna göras för att minska störningarna. Nu genomför vi fler dialoger i Östhammar, Gimo, Alunda och Öregrund. 

Datum:

  • Östhammar, tisdag 23 april, klockan 16-18, utanför ICA Supermarket
  • Gimo, torsdag 25 april, klockan 16-18, på torget
  • Öregrund, tisdag 7 maj, klockan 16-18, utanför COOP
  • Alunda, fredag 10 maj, klockan 11-16, i centrum


Kom förbi och prata med oss om dina synpunkter och förslag på hur Östhammars kommun kan bli en tryggare plats!
  – Vi vill gärna veta om det exempelvis finns någon plats som upplevs som otrygg och mer om dina förslag till förbättringar. Den insamlade informationen kommer ligga till grund för hur vi arbetar vidare med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor, säger Oskar Johansson, brottsförebyggande samordnare.

Håll utkik efter mer information

Håll koll på vår hemsida och på Facebook efter ytterligare information, till exempel var din orts medborgardialog kommer att hållas. Efter att dialogerna har genomförts kommer du att kunna ta del av en sammanfattning av synpunkter och förslag på vår hemsida.

 

Bild genererad med DALL.E 2 från OpenAI 

Kontakter

Publicerad
16 april 2024
Senast uppdaterad
16 april 2024
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret