Gå till innehållet

Det gäller för buller från musikverksamheter

För att hjälpa verksamhetsutövare att skapa rutiner för ljudnivå vid musikspelning, för att besökare ska kunna njuta av musiken och för att boende inte ska störas, har Östhammars kommun tagit fram riktlinjer för buller från musikverksamhet.

– De nya riktlinjerna är framtagna för allas trevnad och ska bidra till att skapa en bättre ljudnivå runt våra krogar. Vi vill tydliggöra vilket ansvar man har som verksamhetsutövare och hur man kan minska risken för höga ljudnivåer, säger Lars O Holmgren, ordförande i Bygg- och miljönämnden.

Riktlinjerna grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktvärde som används vid bedömning av musikbuller. Mätningen utgår främst från rum i bostäder och riktvärdet är strängare än för andra ljud eftersom ljud från musik som tränger in i bostaden ofta upplevs som mer störande än annat ljud vid samma ljudnivå.

Riktvärdet är därför satt till en relativt låg nivå, 25 decibel (dBA) då de som utsätts för musikbuller ofta uppger att de är störda redan vid låga ljudnivåer. Eftersom en vanlig bostadsfasad enligt Boverket reducerar ljudet med cirka 30 (dBA) anses en högsta ljudnivå utomhus vid bostadsfasad få vara 55 dBA.

En verksamhet som spelar musik utomhus på en veranda eller uteservering ska alltså inte spela musik med högre ljudnivåer än att detta gränsvärde kan hållas vid närliggande husfasader.

Det gäller om du ska spela musik efter kl. 22 

Om du vet eller tror att din verksamhet ska spela musik som är högre än 55 (dBA) på din grannes husfasad efter kl. 22 så ska du alltid kontakta Miljökontoret för godkännande och rådgivning. Du når oss via byggochmiljo@osthammar.se eller genom att kontakta Östhammar Direkt.

Kunskap och egenkontroll minskar risken för höga ljudnivåer

För att minska risken för höga ljudnivåer är det viktigt att både du som verksamhetsansvarig och fastighetsägaren känner till vilken ljudisolering som finns mellan lokalen och bostäder i och runtomkring fastigheten. Då kan du minimera störningsrisken till grannarna genom att antingen ljudisolera eller anpassa musikanläggningen utifrån fastighetens förutsättningar. Ibland kan det vara så enkelt som att rikta om högtalarna. Miljökontoret hjälper dig gärna med rådgivning för att säkerställa att du följer gällande riktlinjer.

Kontakter

Publicerad
15 maj 2024
Senast uppdaterad
15 maj 2024
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret