Gå till innehållet

Eleverna flyttar tillbaka till Kristinelundskolan i höst

Nu är det klart att elever och medarbetare flyttar tillbaka till Kristinelundskolan i samband med höstterminstarten i augusti. Arbete pågår för att iordningställa skolan. Bland annat behövs en ny matsal och ett serveringskök samt en ny slöjdsal.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februari att förskoleklass till och med årskurs 2 får flytta tillbaka till Kristinelundskolans lokaler och nyttja de klassrum som inte drabbades av branden. Vid den tidpunkten var det osäkert om årskurs 3 skulle rymmas.
  – Vi ser nu att även årskurs 3 kommer att få plats på Kristinelundskolan och verksamheten ser fördelar av att elever i alla årskurser får flytta tillbaka, säger Christina Stenhammar, barn- och utbildningschef.

Intensivt arbete inför återflytt 

Just nu pågår ett intensivt arbete för att iordningsställa lokalerna inför en återflytt. Innan det kan ske är det ett antal åtgärder som behöver vara klara. Till exempel behöver en ny matsal och ett serveringskök vara på plats, liksom en ny slöjdsal och även ett nytt stängsel för en säker skolgård. 

Fördjupad utredning

Planen är att Kristinelundskolans elever i alla årskurser och medarbetare kommer att flytta tillbaka till höstterminens start i augusti. Vad gäller den långsiktiga lösningen är den ännu inte beslutad, förvaltningen har fått i uppdrag att göra en fördjupad utredning på alternativa lösningar för en hållbar och långsiktig skolorganisation för eleverna i förskoleklass–årskurs 3 i tätorten Östhammar.
  – Vi återkommer med mer information när utredningen om den långsiktiga lösningen är beslutad. Närmast hoppas vi att återgången till Kristinelundskolan kommer att fungera bra för elever, vårdnadshavare och medarbetare, säger Christina. 

Kontakter

Publicerad
28 mars 2024
Senast uppdaterad
28 mars 2024
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret