Gå till innehållet

Frivilliga radioorganisationen kan hjälpa till vid en samhällsstörning

Frivilliga radioorganisationen, FRO, är en av 18 frivilligorganisationer som kan kliva in och göra nytta vid en samhällsstörning. Nyligen träffade Elin Fogelström, säkerhetsskyddschef, Jan Edenqvist, för att få veta mer om hur FRO arbetar och kan bidra med hjälp till civila myndigheter.

FRO:s medlemmar vill vara med och bidra till ett tryggare land att leva i. De har kunskap om kommunikationssystem, metoder och ledarskap och är beredda att stötta samhället vid behov.
  – Det kan till exempel vara vid skogsbränder eller om det kommer mycket snö, säger Jan Edenqvist. Han har varit förbundsordförande i FRO i många år och är numera den som ser till att hitta rätt person för rätt uppdrag när FRO kallas in av sina uppdragsgivare.

Alternativa lösningar 

Det finns olika scenarion som skulle kunna leda till att bland annat telekommunikationen slås ut.
  – Vi behöver bredda perspektivet och titta på fler alternativa lösningar för kommunikation. Där skulle FRO kunna vara en tillgång i länet och en aktör att samarbete med då de består av specialister inom sitt område, säger Elin Fogelström. 

Erbjuder utbildningar 

FRO har 116 medlemmar i länet och 2 700 medlemmar i hela landet. Det är IT- och kommunikationstekniskt intresserade personer som har kunskap och möjlighet att bygga upp parallella kommunikationssystem, när de vi har i vanliga fall inte räcker till eller är tillgängliga.
  – Vi erbjuder även utbildningar, till exempel för de som kan behöva använda sig av Rakel*, ett system vars infrastruktur ägs av staten och som är särskilt anpassat för samverkan, säkerhet och trygghet, säger Jan.

Alltid redo 

FRO har alltid någon av sina medlemmar i beredskap. I Uppsala län är det fyra personer som delar på det uppdraget. De agerar på uppdrag och deltar i övningar för att alltid vara redo för olika typer av samhällsstörningar.
  – Vi har haft en första kontakt med Östhammars kommun, diskuterat avtal och hur de alternativa sambandsvägarna mellan tätorterna i kommunen skulle kunna se ut, säger Jan.


Vill du veta mer om de 18 ideella, medlemsstyrda organisationerna?
Läs mer på Frivilliga försvarsorganisationer (msb.se)
 

*RAdioKommunikation för Effektiv Ledning

Kontakter

Publicerad
10 juni 2024
Senast uppdaterad
10 juni 2024
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret