Gå till innehållet

Nya evenemangstaxor gör de lättare för dig att arrangera evenemang!

I senaste kommunfullmäktige togs det beslut om att korrigera de evenemangstaxor som tidigare förlegat kommunen. Nu blir det enklare för dig som privatperson, förening eller entreprenör att arrangera ett evenemang.

En av förändringarna med de nya taxorna för evenemang är att större fokus läggs på vad man ansöker om, än vem som ansöker. Avgifterna berör dig med ett tillståndsbevis rörande offentlig plats.

Vill du arrangera ett evenemang?

Planerar du att genomföra ett större evenemang är kommunen behjälpliga hur du ska gå tillväga, det kan bland annat handla om markupplåtelse eller andra frågor. Kontakta då Östhammar direkt, så lotsar de dig vidare till rätt tjänsteperson. Ska du däremot arrangera ett mindre evenemang behöver du endast ansöka om ett polistillstånd. Det gör du här: Anordna arrangemang, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)

Är du intresserad av att veta mer om våra nya evenemangstaxor, läs mer här: Avgift för upplåtelse av allmän plats - Östhammars kommun (osthammar.se)

Publicerad
13 maj 2024
Senast uppdaterad
13 maj 2024
Ansvarig organisation
Kommunfullmäktige