Gå till innehållet

Östhammars kommun vill fortsätta samverkan med Hälsoäventyret

Barn- och utbildningsnämnden tycker det är viktigt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande undervisning för barn och ungdomar. Nu föreslår de Region Uppsala att utreda möjligheten att anställa hälsopedagoger för att göra riktade satsningar på skolorna samt låta kommunens elever besöka Hälsoäventyret i Uppsala.

Här berättar Christina Williamsson Liw (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, med egna ord om beslutet:
Hälsoäventyret har sedan år 2010 genomfört hälsoundervisning till skolklasser i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9 genom ett samverkansavtal mellan Östhammars kommun och Region Uppsala. Hälsoäventyret har en egen lokal på Fabriksgatan i Östhammar, men den kan inte nyttjas efter 2025 på grund av ett tidsbegränsat bygglov. Undervisningen bygger på faktakunskap inom områdena som handlar om människokroppen, sömn, stress, tobak, alkohol, kärlek, sexualitet och den egna identiteten. Hälsoäventyret har bemannat verksamheten i Östhammars kommun med två halvtider, tjänster som idag inte är bemannade. Enligt Regionen är det svårt att rekrytera och behålla personal till halvtidstjänster. Regionen har framfört att man önskar utöka verksamheten till två heltider, i syfte att utöka och stärka det förebyggande arbetet.

Besöka Hälsoäventyret i Uppsala

Christina Williamsson Liw (M) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden betonar vikten av det främjande och förebyggande arbetet:
  - Hälsa och lärande går hand i hand. Nämnden tycker det är viktigt att satsa på våra barn och ungas livsstil och därför ser vi gärna en fortsatt samverkan med Hälsoäventyret, säger hon.
Beslutet innebär att vi föreslår Region Uppsala att utreda möjligheten att anställa hälsopedagoger men utan utökning och låta Östhammars elever får besöka Hälsoäventyret i Uppsala i kombination med riktade satsningar, där hälsopedagogen besöker skolorna och samverkar med elevhälsan kring förebyggande hälsoundervisning. Barn- och utbildningsnämnden är angelägen om att kommunens elever får ta del av den hälsoundervisning som de har rätt till genom satsningen. 

Här kan du ta del av protokollet från Barn- och utbildningsnämndens möte:
Barn- och utbildningsnämnd 8 februari 2024 - Östhammars kommun (osthammar.se) 

Publicerad
9 februari 2024
Senast uppdaterad
9 februari 2024
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret