Gå till innehållet

Så jobbar vi med styrel – prioriteringar av samhällsviktiga elanvändare

Om elförsörjningen plötsligt skulle begränsas kan det påverka stora delar av samhället. Vissa verksamheter skulle drabbas hårdare än andra av ett elavbrott. Därför kartlägger och rangordnar vi de olika verksamheterna, för att kunna styra el till prioriterade elanvändare i händelse av en bristsituation.

Att vi har ett välutvecklat och robust elnät utesluter inte risk för störningar. Därför krävs noggrann planering för vad som ska göras i en situation om elen inte räcker till. Energimyndigheten har utvecklat en process, som kallas styrel. Det står för styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer.
­­­– Vi samarbetar med myndigheter, länsstyrelser, elnätsföretag, privata aktörer och andra kommuner för att kunna prioritera vad som räknas som samhällsviktiga verksamheter, säger Fredrik Nyman, beredskapssamordnare.

Lindra konsekvenserna

Om en situation med effektbrist uppstår kan delar av elnätet behövas släckas ner för att inte hela systemet ska kollapsa. Hittills har det aldrig inträffat, men om det skulle bli aktuellt är styrel ett sätt att kunna prioritera samhällsviktiga användare och att lindra konsekvenserna.
  – Tanken är att en känslig verksamhet ska lida så liten skada som möjligt vid en manuell frånkoppling av el från ledningsnätet, säger Fredrik.

Ny översyn vart fjärde år

Kommunens arbete kompletterar statliga och regionala listor över prioriterade elanvändare. Det är exempelvis offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg. Det är även privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer.
– Vi gjorde ett omfattande arbete med detta 2022 och har haft många kontakter med olika aktörer i vår kommun. Vart fjärde år gör vi en ny översyn, för att kunna göra nya prioriteringar om det behövs, säger Fredrik.
 

Läs mer här: 
https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/el/styrel/

Kontakter

Publicerad
7 februari 2024
Senast uppdaterad
7 februari 2024
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret