Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Nyheter

Rityta 1

Öppettider under jul och nyår 20 december 2016

Under jul och nyår har våra kontor och anläggningar andra öppettider än vanligt. Nytt för i år är att simhallarna i Österbybruk och Östhammar har öppet på annandagen. Läs mer

Ny luftskytteanläggning 19 december 2016

Föreningarna Östhammars Skytteförening och Östhammars Pistolklubb invigde den 7 december sin nya elektroniska anläggning för luftskytteverksamhet i Östhammar. Läs mer

Angående vattenförsörjningen i Alunda 16 december 2016

På grund av låga vattennivåer i Alunda går det inte att ta ut full kapacitet i de brunnar som finns idag och sedan slutet av oktober stödkör Östhammars kommun vatten från Uppsala. Läs mer

Upprustning av kommunens gym 14 december 2016

Nu är renoveringen av de fyra kommunala gymmen i Östhammar igång. För att kunna erbjuda goda förutsättningar till friskvård för olika åldrar och behov arbetar vi nu för att säkerställa kvalitén i på alla våra gym. Läs mer

Kommunen lanserar ny slutförvarswebb 14 december 2016

Under slutförvarsorganisationens referensgrupps möte i samband med gårdagens kommunfullmäktige lanserade kommunen den nya slutförvarswebben Slutförvar Forsmark. Läs mer

Integrationsstöd 2016 14 december 2016

Föreningar, samfund och andra aktörer inom civilsamhället kan ansöka om ekonomiskt stöd till projekt/initiativ på integrationsområdet. I beslutsprocessen tas hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Även under åren 2017-2019 kommer det årligen avsättas medel för integrationsstöd. Välkommen med din ansökan! Läs mer

Lucia Bender Östhammars kommuns nya kommunikationschef 12 december 2016

I dag tillträder kommunens nya kommunikationschef, Lucia Bender. Hon ska leda kommunens Marknad- och kommunikationsenhet. Såväl själva organisationen som kommunens invånare har höga förväntningar på den interna och externa kommunikationen och detta är en del i kommunens satsning på att stärka dessa. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.