Gå till innehållet

Nyheter

Rityta 1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nödvattenplanen 30 augusti 2023

Östhammars kommun och Gästrike Vatten har ett gemensamt ansvar för dricksvattenförsörjningen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nödvattenplanen som behandlar hur, var och när allmänheten kan förvänta sig att få tillgång till nödvatten. Den beskriver också vad var och en kan göra för att förbereda sig för en dricksvattenkris. Läs mer

Funderar du på en ny eldstad i din bostad? 28 augusti 2023

Du vet väl om att en ny eldstad kräver anmälan till kommunen? Går du i tankarna på att installera en ny eldstad, braskamin, kakelugn, öppen spis eller kassett som går att ansluta till husets befintliga rökkanaler ska en anmälan göras till bygglovsenheten. Läs mer

Så vill kommunen få Alunda att växa 28 augusti 2023

Östhammars kommun vill att fler ska få möjligheten att bo i Alunda. Tillväxtmöjligheterna anses starka där, dels på grund av ett starkt näringsliv och dess lokalisering mitt mellan storstad och kust men också då vattentillgången säkrats via ledningen från Örbyhus. Läs mer

Lekplatsutveckling pågår, flera projekt igång 25 augusti 2023

Just nu pågår ett arbete med satsning på lekplatser i kommunen. Lekplatsutvecklingen påbörjas i Öregrund vid Klockstapelns lekplats. <br />– Vi anpassar lekplatsen efter nya fallskyddsregler och gör den mer tillgänglig, säger Henrik Sundin, projektledare. <br /> Läs mer

Utvecklingsarbetet i Alunda fortsätter 22 augusti 2023

Även om det ännu inte syns utåt så mycket så fortsätter utvecklingsarbetet i Alunda. Kommunens ambition att skapa möjlighet för 1000 fler boende på orten till 2035 sker på bred front. Läs mer

Östhammars kommun möter företagare 22 augusti 2023

Företagarbesök är ett av många verktyg som Östhammars kommun använder för att stötta det lokala näringslivet. Besöken görs för att utveckla kommunens service till företagen i kommunen. Läs mer

Stort intresse för beredskap och frivilligengagemang 21 augusti 2023

Tidigare i år annonserade vi ett igångsättande av Frivilliga Resursgruppen Östhammar (FRG). Kommuninvånare har visat ett stort engagemang och vilja att bidra till att öka den lokala krishanteringsförmågan. Hittills har 14 personer utbildats av Civilförsvarsförbundet i bland annat första hjälpen, hemberedskap och stabsmetodik. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.