Gå till innehållet

Barnens bästa i fokus när vi bygger nytt

Nästa höst öppnar en ny förskola i Österbybruk. Redan nu pågår arbetet med att tänka och arbeta utifrån barnens bästa. Det görs tillsammans med vårdnadshavare som även de ska kunna känna trygghet i övergången och med flytten till en ny förskola.

– När vi inom barnomsorgen eller i någon annan kommunal verksamhet idag fattar beslut som involverar barn, så ska vi alltid göra en prövning av barns bästa. Den ska utgå från ett barnrättsperspektiv och fungerar som en undersökning där man tar hänsyn till rådande lagstiftning, forskning, synpunkter från beprövad erfarenhet, barns sociala nätverk och barns åsikter, berättar Anne Lee Larsson, verksamhetschef för förskola och pedagogisk omsorg.

Barnkonventionen ny svensk lag 

Just nu byggs en ny förskola i Österbybruk, vilket innebär att barn involveras i olika beslut. Nya barngrupper ska formeras och det är i första hand de barn som idag går i paviljongerna som kommer att beröras. Utifrån barnens perspektiv kommer följande frågor att prövas:

- Vilka barn berörs och ska tillfrågas?
- Har barnen tillfrågats på ett sätt som passar dem?
- Vad säger barnen själva?
-Vilka risker ser vi med beslutet att flytta barnen till den nya förskolan?
- Vilka åtgärder/insatser behöver vi göra för att minimera de eventuella riskerna?

– I början av nästa år kommer vi att arbeta vidare med barnkonsekvensen, säger Anne Lee.
I det arbetet ingår riskanalysen där även vårdnadshavare, personal, förvaltare och kommunikatör kommer att vara med och pröva vad som är barnens bästa. Allt enligt den nya barnkonventionen, som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. 

Kontakter

Publicerad
26 november 2021
Senast uppdaterad
26 november 2021
Ansvarig organisation
Sektor bildning