Gå till innehållet

Snöplogning i Östhammars kommun

De kommande dagarna förväntas det komma en del snö. När vi plogar prioriterar vi förskolor, skolor, huvudgator, centrumområden, busstationer och gång- och cykelvägar.

Efter det kommer vi ut till bostadsområden och sen ytterområden. Du som är fastighetsägare ansvarar själv för skottning och sandning vid egen postlåda och soptunna samt in-/utfart vid din fastighet. Detta underlättar tillgängligheten för bland annat våra sopåkare samt färdtjänst och skoltaxi.

Publicerad
7 januari 2019
Senast uppdaterad
7 januari 2019
Ansvarig organisation
Avfallsenheten
Ämne
Stormen Alfrida