Gå till innehållet

Säkrare vattenkvalitet i Gimo

För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.

I enlighet med Livsmedelsverkets krav på dricksvatten och för att säkerställa dricksvattenkvaliteten till våra kunder kompletterar vi nu vår dricksvattenprocess med en desinfektion med hjälp av klor. Detta är ett komplement till den UV-rening vi idag har på dricksvattnet i Gimo.

Att desinficera med klor är en vanlig reningsmetod för dricksvatten både i Sverige och i övriga världen. Klor införs som extra komplement till reningen med UV-ljus för att säkerställa att de eventuella bakterier som finns i grundvattnet inte ska påverka kvaliteten på dricksvattnet hos dig som kund.  Dricksvattnet kan lukta och smaka svagt av klor men halterna som tillsätts är så låga att det vanligtvis inte känns på lukt och smak av dricksvattnet.

Har du frågor, kontakta då Gästrike Vatten på telefon 020-37 93 00 eller via mejl: info@gastrikevatten.se

Kontakter

Publicerad
29 november 2018
Senast uppdaterad
14 december 2018
Ansvarig organisation
Gästrike Vatten