Gå till innehållet

Arkivet - en guldgruva för hembygdsforskare

Är du nyfiken på din hembygd? Då är du välkommen till Östhammars kommunarkiv. Här finns handlingar från 1860-talet och fram till i dag som rör kommunpolitik, lokalsamhälle, skola, omsorg, kultur och fritid. Johanna Widenberg, kommunarkivarie, lotsar dig gärna rätt.

Kommunarkivets äldsta klenoder är två privilegiebrev för Östhammars stad. Det ena privilegiebrevet utställdes av Kristoffer av Bayern år 1444 och det andra av Gustav Vasa år 1536. I kommunarkivet förvaras handlingar från Östhammars kommun från år 1974, när kommunen bildades, och framåt. Här finns även handlingar från Östhammars kommuns föregångare, alltså de äldre kommunbildningar som tidigare fanns inom Östhammars kommuns område. Dessa är Alunda kommun, Börstils kommun, Forsmarks kommun, Hargs kommun, Hökhuvuds kommun, Valö kommun, Dannemora kommun, Frösåkers kommun, Morkarla kommun, Ekeby kommun, Östhammars stad, Öregrunds stad, Films kommun, Gräsö kommun, Olands kommun och Skäfthammars kommun.
  – De äldre kommunernas arkivbestånd rymmer handlingar från kommunernas äldsta historia på 1860-talet fram till år 1973, berättar Johanna.

Arkivmaterial med få luckor 

Johanna har en tidigare karriär som historiker och menar att kommunarkivet har en spännande forskningspotential.
  – Jag ser gärna att vårt fina arkivbestånd används mer i forskningen, säger hon.
Arkivbeståndet är förtecknat. Det innebär att det finns arkivförteckningar att tillgå. Med hjälp av arkivförteckningarna kan du som besökare ta reda på vilka handlingar som finns bevarade från en viss verksamhet, en viss tid eller ett visst område, och sedan beställa fram det som du är intresserad av.
  – Självklart hjälper vi dig med att söka, säger Johanna.
Ingen större brand har härjat i Östhammars arkivbestånd och ingen övrig förstörelse har skett genom åren. Det innebär att arkivmaterialet har få luckor och långa obrutna handlingsserier. I arkivbeståndet märks bland annat protokoll från kommunens beslutande församlingar och verksamheter, diarier, korrespondenshandlingar, register, betygshandlingar, skolhälsojournaler, socialtjänstakter, barnavårdsakter, personalakter, fastighetsakter, kartor och ritningar.
  – Några mindre bildsamlingar ingår också i beståndet, säger Johanna.

Läsa på plats 

Kommunarkivet ligger i kommunhuset på Stångörsgatan 10 i Östhammar. Det går bra att besöka kommunarkivet under de tider då kommunens kundtjänst Östhammar Direkt har öppet.
  – Men ta kontakt innan du kommer på besök så att de handlingar du är intresserad av säkert kan tas fram den dagen. Det är möjligt att sitta och läsa handlingarna på plats men det går också bra att beställa kopior på valda handlingar, säger Johanna. 

Tips till dig som vill veta mer!
Följ gärna Johanna i veckans Instagramstafett!

Kontakter

  Publicerad
  17 augusti 2021
  Senast uppdaterad
  17 augusti 2021
  Ansvarig organisation
  Kommunledningskontoret