Gå till innehållet

Hur är det att leva och bo i Östhammars kommun?

Den frågan hoppas man kunna besvaras genom årets medborgarundersökning som i dagarna skickas ut från Statistiska centralbyrån, SCB, till 1200 slumpvist utvalda personer i kommunen

− Ett av kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen är att vi ska utveckla vår medborgardialog. Och ett flertal frågor i medborgarundersökningen handlar just om hur invånarna uppfattar sina möjligheter att påverka och delta i kommunens utveckling.

Resultatet av undersökningen påverkar naturligtvis hur vi prioriterar, målsätter och arbetar så vi är måna om att så många som möjligt av de som får enkäten vill svara, säger kommundirektör Peter Nyberg.

Förutom frågor om delaktighet och inflytande så finns frågor om snöröjning, barnomsorg och skola, skötsel av allmänna platser, arbetsmarknad, boendemiljö och en hel del annat. Eftersom undersökningen är så omfattande så ger den värdefull vägledning för kommunens olika verksamheter.

Undersökningen pågår under perioden 24 augusti – 2 november

Svara via webb eller pappersenkät

Du som är med i undersökningen kan välja svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Information om undersökningen finns här: länk till SCBs hemsida. 

Alla kan lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter, men inte fått någon enkät? På kommunens hemsida finns ett antal tjänster för att underlätta och uppmuntra delaktighet och inflytande för dig som kommuninvånare. Läs mer på osthammar.se/demokrati

Du är också alltid välkommen med dina frågor och ärenden till Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00.

Kontakter

Publicerad
26 augusti 2021
Senast uppdaterad
26 augusti 2021
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret