Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Matdistribution

Matdistribution innebär att färdiglagad mat levereras till dig i form av kylda matlådor. Maten tillagas i Frösåkerskolans kök och levereras normalt tre dagar per vecka av personal från Samhall.

Behöver du hjälp med att få lunchlådan värmd och/eller serverad kan du ansöka om hemtjänst.

Vem har rätt till matdistribution?

Målgrupp är personer som saknar förmåga att själv laga mat, är i behov av specialmat eller när maten är en del av en medicinsk behandling. Är behovet av medicinsk karaktär, du behöver energiberikad, konsistensanpassad eller specialkost, behövs ett kostintyg från dietist, sjuksköterska eller läkare som beskriver och styrker behovet. Insatsen beviljas när behovet inte kan uppfyllas genom insatsen inköp (i form av fryst eller färsk färdigmat).

Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare, som utreder ditt behov och fattar beslut om du har rätt till insatsen.

Du kan kontakta kommunens biståndshandläggare på telefonnummer 0173-860 00 eller fylla i ansökningsblanketten nedan och skicka in den.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Efter att du har ansökt om insatser ska du bli kontaktad av en biståndshandläggare.

Det är biståndshandläggaren som utreder dina behov och beslutar om du har rätt till insatser, handläggaren utreder din ansökan skyndsamt. Finns ett kostintyg med vid inlämnandet av ansökan kan ditt ärende hanteras fortare då handläggaren inte behöver inhämta nödvändigt underlag. Du ska få ett skriftligt beslut efter att du har gjort din ansökan.

Om det saknas information som behövs för att komma fram till ett beslut kan det ibland ta längre tid att utreda. 

Överklaga beslut

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt beslut. Överklagan måste du göra skriftligen inom tre veckor från att du har fått ditt beslut.

I samband med ditt beslut får du information om hur du ska göra om du vill överklaga. För mer information kan du kontakta biståndshandläggaren.

Vad kostar det?

Lunchlåda 76 kr/per lunch.

Kontakter

Relaterade länkar