Gå till innehållet

Hemtjänst

1. Vem kan få hemtjänst?

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. 

Information på finska