Gå till innehållet

Bli kontaktperson till vuxna eller till någon med funktionsnedsättning

1. Kontaktperson till vuxna eller till någon med funktionsnedsättning

För att kunna bli kontaktperson till vuxna eller till någon med funktionsnedsättning ska du ha fyllt 18 år och får inte förekomma i polisens belastnings- och misstankeregister eller i socialregistret. Det finns inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktperson, men du bör vara en trygg och stabil vuxen med sunt förnuft, intresse och tid.

Antalet träffar varierar beroende på uppdrag, men vanligtvis träffas ni mellan två gånger i månaden till en gång i veckan. 

Om du vill bli kontaktperson gör kommunen en utredning av din situation och registerkontroller hos både polis och socialtjänst. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

När du får ett uppdrag som kontaktperson skrivs ett avtal mellan dig och socialnämnden. Den ekonomiska ersättningen är tvådelad. Den består av en omkostnadsdel, som ska täcka det utgifter du har i samband med ditt uppdrag samt en arvodesdel som är en ersättning för det arbete du gör. Ersättningen baseras på uppdragets omfattning och de rekommendationer som upprättats av Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Kontaktperson till vuxna och äldre

Som kontaktperson till vuxna och äldre fungerar du som en vän och medmänniska till någon som behöver socialt stöd. Syftet kan vara att främja fritidsaktiviteter och sociala kontakter för den enskilde. Det kan till exempel innebära att ni tar en fika, har telefonkontakt eller går på promenad tillsammans. Kontaktperson till vuxna och äldre är en insats som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktperson till någon med funktionsnedsättning

Som kontaktperson till någon med funktionsnedsättning fungerar du som ett stöd och hjälper ett barn, en ungdom eller en vuxen person att bryta social isolering och ensamhet. Du stöttar den enskilde i sociala kontakter, följer med på fritidsaktiviteter och ger råd i vardagen. Kontaktperson till någon med funktionsnedsättning är en insats som beviljas enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss