Gå till innehållet

Daglig verksamhet

1. För vem

För att kunna delta så måste du ansöka om LSS-insats via kommunens biståndshandläggare på socialförvaltningen.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS - ger människor med funktionsnedsättning rätt till särskilda insatser. Syftet med lagen är skapa jämlika livsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Lagen ska ge individuellt inriktade rättigheter.

Om du har rätt till insatser genom LSS och tillhör personkrets 1 eller 2 kan du ansöka om insatsen Daglig verksamhet.

Personkrets 1.
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2.
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

2. Välj utförare Aktivt Stöd

Förutom Östhammars kommuns verksamhet finns privata utförare som har avtal med kommunen.

De har fått fylla i en presenationsmall om sig själva, som du kan läsa här nedan.

Vår verksamhet

Aktivt Stöd är ett lokalt företag i Östhammars kommun som vill vara en god samarbetspartner till den offentliga vården och omsorgen – ett komplement såväl som ett tryggt alternativ.

Vår bärande ide är att vi vill vara en del av att bygga ett lokalsamhälle som utgår från individernas behov.

Vår Daglig verksamhet heter S.A.M.S. som betyder Strukturerat Arbete Med Sammanhang. Vår inriktning är hälsa och friskvård och återbruk.

Hälsa och friskvård – genom mat, motion och musik. Vi sjunger tillsammans en gång i veckan.

Vi lagar mat tillsammans och vi promenerar varje dag med verksamhetens hund. 

Återbruk – vi driver en loppis i verksamheten. Vi tar vara på textilier genom att sy nytt av dem, t.ex. kassar, som vi säljer i loppisen.

Vår personal och kompetens

Vi är två som arbetar i Daglig verksamhet.
Våran verksamhetschef heter Sten Hallberg och han är utbildad socionom.

Gisela Hallberg är föreståndare för Daglig verksamhet. Hon är musiklärare med ett starkt intresse för textilt hantverk – sy, sticka, virka m.m.

Utöver det tar vi in timanställda med olika specialkompetenser. Det kan vara snickeri, matlagning m.m. beroende på deltagarnas behov och önskemål.

Vår kontakt för att ta emot synpunkter och klagomål.
Verksamhetsansvarig: Sten Hallberg
Telefon: 070-458 9054
E-post: sten.hallberg@aktivtstod.se

För ytterligare information:
Namn: Gisela Hallberg
Telefon: 073-697 7500
E-post: gisela.hallberg@aktivtstod.se

Hemsida: www.aktivtstod.se

Broschyr för utskrift Aktivt stöd (pdf)

3. Välj utförare SamArbetetet

Förutom Östhammars kommuns verksamhet finns privata utförare som har avtal med kommunen.

De har fått fylla i en presenationsmall om sig själva, som du kan läsa här nedan.

Vår verksamhet

Vår dagliga verksamhet är en trygg arbetsplats med skarpa uppdrag i form av hunddagis, loppis och trädgårdsskötsel. Målet är att alla ska kunna utvecklas i sin egen takt, stärka självförtroendet och stimuleras till att ta egna initiativ. 

Vår personal och kompetens

Vi har två anställda arbetshandledare med lång erfarenhet från arbete inom daglig verksamhet. Hundutbildning finns.

Vår kontakt för att ta emot synpunkter och klagomål.
Verksamhetsansvarig: Eva Kuffner
Telefon: 0173-174 90, 070-942 12 00
E-post: samarbetet@telia.se

Länk till Facebook SamArbetet.

Broschyr för utskrift SamArbetet (pdf)

4. Daglig verksamhet i kommunens regi

Kommunens Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning på tolv olika enheter i kommunen. På de olika enheterna utförs arbetsuppgifter individuellt eller i grupp med stöd av arbetshandledare.

Läs mer om kommunens Daglig verksamhet i deras folder.

Arbetsenheter hos Daglig verksamhet

Focus i centrum

Focus i centrum är vår affär på Drottninggatan i Östhammar. Här säljer vi hantverk och hjälpmedel, samt informerar om kognitivt stöd.

 

Framsteg

Jobbar du inom Framsteg har du din arbetsplats på ett företag eller förening i Östhammars kommun.

 

Kommuncafeterian

Vi säljer kaffe smörgåsar, kaffebröd, kakor och glass till kommunhusets anställda och besökare.

 

SeKunden

Här jobbar vi med försäljning av begagnade barnkläder och leksaker.

 

Drama och Musik

Drama och Musik är Kommunens Daglig verksamhets musik och teatergrupp som sprider mycket värme och livsglädje omkring sig.

 

Service och Butik

Vi är en servicegrupp som erbjuder meningsfulla, varierande och utvecklande arbetsuppgifter, vi ansvarar också för vår secondhandbutik SeKunden.

 

Måsen

Måsens inriktning är arbete och sysselsättning som är aktivitets och upplevelseinriktat  med fokus på natur, miljö och återvining.

 

Natur och Kultur

Natur och Kultur är en utegrupp som bl.a ansvarar för viss skötsel av Kvarngården i Östhammar.

 

Oasen

På Oasen erbjuder vi en trivsam och tillgänglig miljö, där vi ger trygghet, gemenskap och god omvårdnad.

 

Gläntans Café

Vi säljer kaffe, smörgåsar, kakor, glass enklare maträtter, tidningar och kioskvaror på Vårdcentrum i Östhammar.

 

Konst och Media

Konst och medias inriktning är konst, hantverk och multimedia. Här finns också vår tidningsredaktion som arbetar med TidningsBladet.

 

Ugglan

På Ugglan har vi en tillgänglig och trivsam miljö där vi ger god omvårdnad och trygghet genom struktur och goda rutiner.

 

Kontakt

Marina Oskarsson