Gå till innehållet

Stöd till funktionsnedsatt

1. Vem kan få stöd enligt LSS?

För att ha rätt att begära om insatser enligt Lagen om stöd och service till viss funktionsnedsättning (LSS) ska man tillhöra en av följande personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Även om du tillhör en av personkretsarna betyder det inte att du automatiskt har rätt till insatser. Du ska även ha ett behov av insatsen och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt. Om du inte uppfyller dessa kriterier kan du ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen.