Gå till innehållet

Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

Vad en kontaktperson kan hjälpa till med

En kontaktperson kan hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen. Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en vuxen eller ung person som har någon form av intellektuell, fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vem som har rätt att få en kontaktperson

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka om kontaktperson antingen genom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på.

Det kostar ingenting att ha en kontaktperson.

Läs om rätten till stöd och service enligt LSS

Ansök om att få kontaktperson

Du som vill ha en kontaktperson kan kontakta en biståndshandläggare eller göra en skriftlig ansökan.

Utifrån din ansökan gör biståndshandläggare en utredning av din situation och dina behov och bedömer sedan om du har rätt till en kontaktperson.

Kontakter