Gå till innehållet

Närvårdsenheten

Vid vårdcentrum i Östhammar är Närvårdsenheten belägen, där finns totalt 18 vårdplatser. Närvårdsenheten bygger på ett avtal mellan Östhammars kommun och Region Uppsala, drivs av kommunen och regionen gemensamt.

Närvårdsenheten öppnades 1 april 2011. Närvårdsplatserna riktar sig primärt till äldre multisjuka och omfattar personer 17 år och äldre som är i behov av tillfällig vård dygnet runt. Verksamheten bedrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Inskrivning sker via Närvårdsenhetens läkare, Primärvårdens läkare, Mobila närvårdsteam, jourtid sker inskrivning via Jourmottagningen av en jourläkare.

Närvårdsenheten erbjuder idag

  • Medicinska utredningar, diagnostik och behandling inom allmänmedicinsk behandling.

  • Medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden och inte behöver specialsjukhusets resurs.

  • Sviktplatser för den specialistanknutna hemsjukvården.

  • Rehabiliteringsinsatser.

  • Utredning om omsorgsbehov.

  • Vård i livets slutskede (palliativ vård).

Bemanning

Enheten bemannas av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Läkartjänsten är organisatoriskt knuten till Region Uppsala och övrig personal har sin anställning vid Östhammars kommun.

Kontakt

Lasarettsvägen 6, 742 34 Östhammar
Tfn: 0173-86062

Mer information om närvård