Gå till innehållet

Närvårdsenheten

Närvårdsenheten, vid vårdcentrum i Östhammar (Lasarettsvägen 1), har 18 vårdplatser, och drivs av Östhammars kommun i samverkan med Region Uppsala.

Målgruppen är främst multisjuka äldre med behov av tillfällig vård dygnet runt.

Verksamheten bedrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Närvårdsenheten erbjuder idag

  • Medicinska utredningar, diagnostik och behandling inom allmänmedicinsk behandling.

  • Medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden och inte behöver specialsjukhusets resurs.

  • Sviktplatser för den specialistanknutna hemsjukvården.

  • Rehabiliteringsinsatser.

  • Utredning om omsorgsbehov.

  • Vård i livets slutskede (palliativ vård).

Bemanning

Enheten bemannas av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Läkartjänsten är organisatoriskt knuten till Region Uppsala och övrig personal har sin anställning vid Östhammars kommun.

Kontakt

Lasarettsvägen 6, 742 34 Östhammar
Tfn: 0173-86062