Gå till innehållet

Överförmyndarförvaltningen

Vi kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt

Vad vi gör

Vi är en kommunal myndighet som stödjer överförmyndarnämnden. Vi rekryterar och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1, Uppsala.

Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12.

Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss under telefontiderna för att boka in ett besök.

Överförmyndarförvaltningens hemsida

Politisk ledning

Styrs av Överförmyndarnämnd.

Kontakta Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndarförvaltningen
Stadshusgatan 2
Uppsala
T: 018 - 727 24 60
overformyndarnamnden@uppsala.se