Gå till innehållet

Edsskolan

Edsskolan är en F-3 skola med ca 200 elever. Vi har ett fritidshem med fem avdelningar där verksamheten är anpassad efter åldersgrupperna. Skolan ligger belägen i centrala Östhammar.

Vad vi gör

Vi arbetar utifrån värdegrundsorden samarbete, trygghet, ansvar, respekt och tolerans (START). Vi vill ge alla våra elever en bra start där fokus ligger på kunskap och att inlärning sker under hela dagen.

Dokument

Edsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 19 februari 2024

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Edsskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Samarbetstrappa Edsskolan 24 september 2021

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Edsskolan

Edsskolan
Tomtbergavägen 5       
742 35 Östhammar

Skoladministratör
Angelica Jakobsson
0173 - 862 81

Kurator
Mathias Östlund
076-141 01 99

Skolpsykolog
Karin Ahlström
0173-866 10

Skolsköterska
Anna Boman  
0173-863 32, 072-205 14 95

Skolläkare
Kontakt med skolläkare går via skolsköterska.

Specialpedagog
Erica Lindman
0173-863 36, 076-836 15 74

Relaterade länkar

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)