Gå till innehållet

Frösåkersskolan

Vi är en 4-9 skolan med cirka 525 elever. Genom struktur, tydlighet och fokus på lärande uppdraget har vi satt vår vision för vårt uppdrag.

Frösåkersskolans vision – med kunskap och trygghet ska varje elev lyckas, och nå sina drömmars mål

Vårt fokus är att skapa en trygg skola för alla elever, en skola som ska stimulera till lärande, kreativitet och utveckling av olika förmågor och färdigheter. Lokalerna ska ge möjlighet för samarbete och interaktion. Genomgående i lokalerna var att skapa trygga plaster och stödja alla elevers behov och förutsättningar.

Vi arbetar pedagogiskt med dator och varje elev har sin egen dator i åk 6-9 samt en dator på två elever i åk 4-5.  Alla elever har ett ansvar att använda datorn på ett varsamt och ansvarsfullt sätt i undervisningen. Vi har valt att också fokusera mer på skrivna läromedel för att skapa bästa förutsättningar för eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Relationsskapande åt alla håll är viktigt för oss. Vi använder formativa arbetssätt och coachar eleverna framåt i sitt lärande. Vår gemensamma uppgift är - att utbilda våra unga för en framtid som är i ständig förändring och se till att alla elever utvecklas utifrån sina behov och sin förmåga. Tillsammans med elever och genom samarbete med vårdnadshavare skapar vi den bästa skolan för våra elever!

Elevhälsoteamet är engagerat, kompetent och flexibelt samt har ett nära samarbete med pedagoger och elever. Speciallärare och elevassistenter arbetar både på klass-, grupp- och individnivå, allt utifrån de behov som finns. Vi har rastaktiviteter varje dag för eleverna och har ett trygghetteam som arbetar aktivt med rastaktiviteter men också med fokus på trygghet och studiero. 

Välkommen till vår skola!

Dokument

Frösåkersskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 19 februari 2024

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Frösåkersskolans arbete.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Frösåkersskolan

Frösåkersskolan
Tomtbergavägen 4
742 35 Östhammar
T: 0173 - 862 97

Skoladministratör
Erica Kjellson
0173-862 97

Maria Nordqvist
0173-863 39

Kurator
Johanna Säterberg
0173-853 03, 076-146 53 94

Madelene Freij
070-291 76 25

Skolpsykolog
Karin Ahlström
0173-866 10

Skolsköterska
Pamela Rehn
0173-863 41, 070-561 39 73

Skolläkare
Kontakt med skolläkare går via skolsköterska.

SYV
Malin Arvidsson Rubbetoft
0173-862 83, 076-786 61 20

Specialpedagog
Frida Löfgren
0173-866 82

Camilla Bolkegård

Relaterade länkar

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)